uploads/banner-con/

Trung tâm tiện đứng IVS có trục chính hướng xuống dưới đem lại độ ổn định và chính xác vị trí tối đa trong sản xuất số lượng lớn. Máy có thể được cấu hình tùy biến theo yêu cầu cụ thế, và có thể kết hợp hai máy để gia công hai nguyên công. Đối với dòng IVS, Mazak có thể cung cấp tùy chọn hệ thống tự động hóa, vận chuyển phôi, dụng cụ và dưỡng kiểm để cấu thành một hệ thống hoàn thiện. Máy có kích cỡ gọn nhẹ với không gian mở tối đa để thao tác với phôi và thiết lập dao.

Đặc điểm nổi bật:

- Thiết kế trục chính đảo ngược xuống dưới.

- Có trục dao phay

- Độ chính xác vị trí và độ ổn định hiệu năng cao

- Gá phôi theo bất kỳ hướng nào.

- Kết hợp cấu hình hai máy thành một hệ thống hoàn chỉnh dễ dàng.

- Có chức năng phay để hoàn thiện thông số gia công tốt hơn.

- Hệ thống cầu trục gắp phôi tự động.

Có các dòng máy: IVS-200, IVS-200M, IVS-300, IVS-300M, IVS-400.

Tải về Tại đây

Sản phẩm liên quan