Tuyển dụng
TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ NÂNG CHUYÊN DỤNG

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ NÂNG CHUYÊN DỤNG

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị nâng, số lượng: 02 người, làm việc tại Đan Phượng, Hà Nội

02Tháng 07
TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ THIẾT BỊ NÂNG

TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ THIẾT BỊ NÂNG

Tuyển dụng kỹ sư thiết bị nâng, số lượng: 02 người, làm việc tại Hà Nội.

02Tháng 07
TUYỂN DỤNG: KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA THIẾT BỊ NÂNG

TUYỂN DỤNG: KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA THIẾT BỊ NÂNG

Tuyển dụng kỹ thuật viên sửa chữa thiết bị nâng, số lượng: 04 người, làm việc tại Hà Nội (02) và HCM (02)

02Tháng 07
TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

CÁN BỘ KINH DOANH / THIẾT BỊ NÂNG CHUYÊN DỤNG 

20Tháng 11