ViEn
uploads/banner-con/

MÁY UỐN ỐNG NC- TNCB

TNCB là dòng máy uốn NC đơn giản nhất của CSM. Chi phí đầu tư thấp, hiệu quả cao trong việc uốn các chi tiết đơn giản

38 TNCB

  • bend-arm (C-axis) by hydraulic
  • clamp die by hydraulic
  • pressure die by hydraulic
  • with tube mechanical stopper
  • automatic mandrel lubrication
  • anticipated mandrel retraction unit
  • standing pedestal, serves emergency stop and remote control
  • PLC controller with touch-screen display, with memory storage up to 500 parts program.
  • air-cooling system
  • CE mark
max capacity / mid steelOD 38.1 x WT 3
bending CLR
25-170
bending speed
100 deg/sec
accuracy / repeatability
± 0.15
mandrel working distance
1900
Tải về Tại đây

Sản phẩm liên quan

CÔNG TY TNHH TUYẾT NGA