uploads/banner-con/
MÁY UỐN ỐNG ĐỐI XỨNG THỦY LỰC
MÁY UỐN ỐNG ĐỐI XỨNG THỦY LỰC

MÁY UỐN ỐNG ĐỐI XỨNG THỦY LỰC

Hãng: CSM (CHIAO SHENG)

Một trục

  • Uốn thủy lực
  • Khuôn kẹp bằng thủy lực
  • Khuôn ép bằng thủy lực
 1. Đầu đẩy phôi cho phép nhả sản phẩm nhanh

Nhiều trục

  • Uốn thủy lực
  • Khuôn kẹp bằng thủy lực
  • Khuôn ép bằng thủy lực
 1. Cấp phôi bằng động cơ servo
 2. Cặp bằng thủy lực, xoay bằng động cơ servo (-5A)

Tải về Tại đây

Sản phẩm liên quan