uploads/banner-con/
LÒ QUAY IPSEN
LÒ QUAY IPSEN

Lò quay Ipsen có thiết kế chiều sâu thấm cacbon bề mặt thấp và gia nhiệt lại các sản phẩm đã được nhiệt luyện trước đó. Lò có xuất lượng cao, phù hợp với nhiệt luyện số lượng lớn các sản phẩm giống nhau.

Lò có kết cấu vững chắc này cực kỳ linh hoạt, được thiết kế cho cả việc thấm cacbon bề mặt có chiều sâu thấp và để gia nhiệt lại các chi tiết gia công đã được xử lý trước. Thông lượng cao của lò đặc biệt thích hợp để nhiệt luyện số lượng lớn các chi tiết giống nhau.

Lò quay có thể được vận hành như một thiết bị độc lập với chế độ cho sản phẩm vào/lấy sản phẩm ra tự động hoặc thủ công, và có thể được liên kết với các hệ thống khác.

Ưu điểm của lò quay:

  • Xuất lượng cao với độ phân bổ nhiệt độ đồng đều.
  • Nạp sản phẩm bằng robot cho hệ thống tôi ép tự động.
  • Ứng dụng tôi cứng cho đa dạng các loại sản phẩm.
  • Có thiết kế cửa và khay đặc biệt để cho hiệu năng tối đa.
Tải về Tại đây

Sản phẩm liên quan