uploads/banner-con/
LÒ ĐẨY IPSEN
LÒ ĐẨY IPSEN

Lò đẩy: đặc biệt phù hợp để nhiệt luyện liên tục các chi tiết trong môi trường có khí bảo vệ. Cấu trúc đáy lò cực kỳ vững chắc phù hợp với mẻ sản phẩm khối lượng lớn.

Thiết kế kiểu lò đẩy đã được chứng thực là đặc biệt phù hợp để xử lý liên tục các chi tiết trong môi trường có khí bảo vệ. Cấu trúc đáy lò cực kỳ vững chắc phù hợp với mẻ nạp sản phẩm khối lượng lớn. Với cấu hình một hàng, hai hàng hoặc ba hàng và khả năng tôi tự do và/hoặc tôi ép, lò đẩy Ipsen sẽ chuyển chi tiết qua toàn bộ các công đoạn thấm cacbon và thấm ni tơ bao gồm gia nhiệt sơ bộ, rửa sạch, ram và làm nguội, tất cả đều thuộc một hệ thống hoàn toàn tự động, không yêu cầu nhân lực với sơ đồ bố trí tuỳ biến theo yêu cầu khách hàng.

Thiết kế nhiều đường vận chuyển mang lại độ linh hoạt rất cao trong sản xuất bởi vì mỗi đường vận chuyển có thể di chuyển các chi tiết với tốc độ đẩy khác nhau (thời gian chu trình) để cho phép thay đổi chiều sâu tôi cứng bề mặt. Lò có thiết kế hiệu quả về năng lượng như hệ thống Lock-up và Eco Fire.

Ưu điểm của lò đẩy:

  • Thiết kế vững chắc cho độ an toàn vận hành cao.
  • Phân bổ rất đều khí bảo vệ do có hệ thống tuần hoàn khí tuyệt vời.
  • Khả năng lặp lại tối ưu.
  • Giải pháp hiệu quả chi phí để xử lý lượng sản phẩm lớn.
  • Hệ thống nhiều hàng để xử lý linh động.
  • Thiết kế nạp sản phẩm từ đáy ở cửa trước để tiết kiệm năng lượng.
  • Bể tôi dầu lắp trên sàn nên không cần phải xây dựng hố.

Tải về Tại đây

Sản phẩm liên quan