Tin tức
TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

CÁN BỘ KINH DOANH / THIẾT BỊ NÂNG CHUYÊN DỤNG 

20Tháng 11
KHÓA ĐÀO TẠO VẬN HÀNH MÁY TẠI CÔNG TY YAMAZAKI MAZAK SINGAPORE

KHÓA ĐÀO TẠO VẬN HÀNH MÁY TẠI CÔNG TY YAMAZAKI MAZAK SINGAPORE

Vào ngày 9/5/2017 đến ngày 17/5/2017 vừa qua

01Tháng 09
«345