uploads/banner-con/
 • Lò nhiệt kiểm tra chất lượng kính tôi an toàn
 • Loại bỏ các tấm kính có nguy cơ tự nổ của các Tấm kính có chứa các thành phần  NiS (Nickel Sulpide) trong kính (khoảng từ 50 µm)
 • Kích thước tiêu chuẩn: (dài x cao):
 •  ▪    3600/3700 x 2500 mm
   ▪    4200 x 2500 mm
   ▪    5000/5200 x 2500 mm
   ▪    6000/6200 x 2500 mm
   ▪    8000 x 2500 mm
Tải về Tại đây

Sản phẩm liên quan