ViEn
uploads/banner-con/

Xe nâng tự hành (S Boom XC Model)

S-60 XC; SX-105 XC; SX-125 XC; SX-135 XC

Model

 

Chiều cao làm việc

Tầm với ngang

Khả năng tải

S-60 XC

64 ft 4 in (19.78 m)

50 ft 10 in (15.48 m)

340/567 kg

S-105 XC

111 ft (34 m)

80 ft (24.38 m)

300/454 kg

SX-125 XC

131 ft (40.10 m)

80 ft (24.38 m)

300/454 kg

SX-135 XC

141 ft (43.15 m)

90 ft (27.43 m)

300/454 kg

Tải về Tại đây

Sản phẩm liên quan

CÔNG TY TNHH TUYẾT NGA