ViEn
uploads/banner-con/

Xe nâng tự hành (S Boom, Động cơ Diesel)

S-40;S-45;S-60X; S-65; S-80X; S-85; SX-150, SX-180

Xe nâng tự hành (S Boom) là thiết bị nâng có cần nâng dạng ống lồng cho phép tầm với ngang lớn hơn bất cứ loại thiết bị nâng nào khác, tiếp cận tốt vào các vị làm việc bị hạn chế trên công trình xây dựng hoặc các ứng dụng trong công nghiệp.

  • Bán kính đuôi nhỏ cho phép tiếp cận, di chuyển thuận tiện trong địa hình chật hẹp;
  • Lựa chọn nhiên liệu Gas hoặc LPG cho ứng dụng làm việc trong nhà và ngoài công trường;
  • Thiết kế cho năng xuất làm việc cao với tốc độ di chuyển đáp ứng công việc yêu cầu trên công trường;
  • Dòng Supper Boom có tầm với ngang lớn.

Model

Chiều cao làm việc

Tầm với ngang

Khả năng tải

S-40

& S-45

46 ft (14.20 m)
51 ft (15.72 m)

31 ft 8 in (9.65 m)
36 ft 8 in (11.18 m)

227 kg

S-40 Trax

& S-45 Trax

46 ft (14 m)
51 ft (15.5 m)

31 ft 8 in (9.7 m)
36 ft 8 in (11.2 m)

227 kg

S-60X

& S-65

64 ft 4 in (19.78 m)
71 ft (21.80 m)

50 ft 10 in (15.48 m)
56 ft 2 in (17.10 m)

227/454 kg
227 kg

S-80

& S-85X

86 ft (26.20 m)
91 ft (27.70 m)

71 ft 6 in (21.80 m)
76 ft 6 in (23.30 m)

 227/454 kg
227 kg

SX-150

158 ft (48.33 m)

80 ft (24.38 m)

340 kg

SX-180

186 ft (56.69 m)

80 ft (24.38 m)

340 kg

Tải về Tại đây

Sản phẩm liên quan

CÔNG TY TNHH TUYẾT NGA