SẢN PHẨM

Dây chuyền sản xuất và gia công kính dán ProL

 

ProLTM Series

Kích  thước  kính Max. (mm)

Kích thước kính Min. (mm)

Chiều dầy kính Đơn/Dán (mm)

Low-E

Công suất (m2/8h)

A

B

C

ProLTM 2000 - 2636

2600 x 3600

300 x 400

2 – 19/80

e = 0.15

1500 - 2000

ProLTM 2000 - 2648

2600 x 4800

300 x 400

2 – 19/80

e = 0.04

1500 – 2000

ProLTM 2000 - 2660

2600 x 6000

300 x 400

2 – 19/80

e = 0.04

1500 - 2000