SẢN PHẨM

Thiết bị tôi và uốn kính ProBend

 

 


 

 

Các kích thước chính

ProbendTM

Tổng chiều dài (mm)

Tổng chiều rộng (mm)

Chiều cao (mm)

Probend-CB-2442

22900

5300

3100

Probend-LB-2442

22900

5300

4800

Probend-LB-2415

16600

5500

3100

 

Công suất

ProbendTM

Chiều dầy (mm)

3

4

5

6

8

10

12

15

ProbendTM CB-2442/LB-2442

Kính uốn mẻ/h

-

-

14

12

9

7

6

4

ProbendTM LB-2442

Kính phẳng mẻ/h

-

-

14

12

9

7

6

4

ProbendTM LB-2415

Kính uốn/phẳng mẻ/h

42

32

26

20

16

12

-

-

 

Kích thước kính

 

Chiều dầy

Kích thước kính Max (mm)

Dải bán kính (mm)

Chiều sâu uốn Max. (mm)

Góc uốn lớn nhất (mm)

LB2415

(3,0) 3,8..10

2400 x 1570

1000…∞

270

900

LB 2442

(5) 6…15

2440 x 4200

2500…∞

800

900

CB 2442

(5) 6…15

2440 x 4200

1500…∞

470

900

 

Tôi phẳng (FT)

Chiều dầy kính

Kích thước kính lớn nhất (mm)

(3,0) 3,8…10

2440/2600/3300 x 4500/5100/6000