ViEn
uploads/banner-con/

MÁY PHUN BI KIỂU GẦU QUAY- AJW

MÁY PHUN BI KIỂU GẦU QUAY

Sản phẩm cần làm sạch được đưa vào gầu nâng lên vị trí cao nhất và rơi tự do va chạm với bi làm sạch bề mặt. Ưu điểm lớn nhất là dễ dàng tháo dỡ và nạp thêm sản phẩm đưa vào phun bi.

Ký hiệu

AJW-1

AJW-2

AJW-3

Đầu phun

ɸ360 x 62mm x 1set

ɸ360 x 62mm x 1set

ɸ360 x 62mm x 1set

Công suất phun

7.5KW x 1*4P

11KW x 1*4P

15KW x 1*4P

Không gian phun

ɸ700 x 850mm

ɸ900 x 1000mm

ɸ1400 x 1300mm

(D x H)

0.14 m3

0.28 m3

0.5 m3

Tải lớn nhất

200 kg

400 kg

600 kg

Công suất thu bụi

0.75KW x 1*2P

0.75KW x 1*2P

1.5KW x 1*2P

Tải về Tại đây

Sản phẩm liên quan

CÔNG TY TNHH TUYẾT NGA