ViEn
uploads/banner-con/

Chiều dầy khoan được lớn nhất với hai đầu khoan

3…25 mm

Chiều dầy khoan được lớn nhất với một đầu khoan

50 mm

Kích thước kính nhỏ nhất

100 x 100 mm

Đường kính lỗ với hai đầu khoan

4 – 130 mm

Đường kính lớn nhất với một đầu khoan

220 mm

Tốc độ

390 – 5250 vòng/phút

Công suất lắp đặt

3.5 kW

Chiều dài máy

2100 mm

Chiều rộng máy

1000 mm

Chiều cao máy

2000 mm

Khối lượng

1000 

Tải về Tại đây

Sản phẩm liên quan

CÔNG TY TNHH TUYẾT NGA