ViEn
uploads/banner-con/

I SERIES

Hãng: MAZAK

TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG

Đặc điểm chính:

+Máy compact Integrex series I vơi mâm chấu 6”

+ Hành trình dài cho các phôi thể tích lớn

+Tính thuận tiện vượt trội nhờ vào trục B và trục C contour.

 

 

 

Specification

I-100

i-100 bartac-s

i-100 Bartac-ST

i-100Si-100STi-150i-200 Bàn 1000Ui-200 Bàn 1500U i-200S bàn 1000Ui-200S bàn 1500Ui-300i-400 bàn 1000Ui-500

Maximum Swing
(mm)

530

530

530

530530400658658658658658658700

Maximum machining diameter (mm)

350

500

500

500

500

3406586586586581658658700

Maximum bar

51

102

102

5151656565656580102 

Maximum machining length

519

864

864

8648643851011151915191519101110111530

Chuck size

6 "

8"

8"

6"6"6"8"8"8"8"10"12" 

Spindle speed (v/ph)

6000

2000

2000

6000600060006000600060006000400033004000

Output motor (kw/hp)

11/15

11/15

11/15

11/1511/1511/1522/3022/30 22/30 22/30 30/40 30/4030/40

Chuck size second spindle

 

8"

6"6"6"    6" 8"   
Speed second spindle(rpm) 2000600060006000    5000 5000   
Output motor (kw/hp) 11/1511/1511/1511/15    19/26 19/26   
B axis travel240 độ240 độ240 độ240 độ240 độ200 độ240 độ240 độ 240 độ 240 độ 240 độ 240240
Mill spindle speed (rpm)1200012000120001200012000120001200012000 12000 12000 12000 1200012000
Motor output (kw/hp)8/108/108/108/108/108/1022/3022/30 22/30 22/30 22/30 22/3022/30
Magazine capacity (pcs)3636363636363636 36 36 36 3636

Travel X (mm)

450

450

450

450450370615615615615615615845

Travel X2 (mm)

    220        

Travel Y (mm)

210

210

210

210210200260260260260260260430

Travel Z (mm)

569

904

904

9049044351077158510771585107710771596

Travel W (mm)

807

 

 

 903300   1066 1066   

Travel Z2 (mm)

  

903

 903        

 

 

 

Tải về Tại đây

Sản phẩm liên quan

CÔNG TY TNHH TUYẾT NGA